The Kaetsu Educational & Cultural Centre, Cambridge
One Blue Sky - Okinawa and Peace
Introduction Arabic Chinese English French German Hebrew Japanese Korean Spanish

תחת שמיים כחולים

טקרו מסודה ( תרגום על ידי יונתן מנדל )


המקום האהוב עלי
על מרבד הדשא הירוק
שם אני שוכב
והרוח המנשבת מלטפת אותי
במרחק הדהוד של שלדג אדמוני
ומולי אמא עזה
שמשגיחה על ילדיה עם עיניים אוהבות
תחת שמיים כחולים, נעימים, בלתי נגמרים

אבל
תחת שמיים אחרים הרחק מכאן
ישנן ארצות הנמצאות במלחמה עדיין
פצצות שנופלות שוב ושוב
אנשים בוכים, צורחים ונסים על נפשם
ילדים שלא יכולים ללכת לבית הספר
שלא יכולים להיפגש עם חברים
משפחות שהופרדו
תחת שמיים אפורים ועצובים

ולמרות שכל השמיים מחוברים אלו לאלו
כיצד זה קורה?
עד היכן מגיע השלום?
מהיכן מתחילה המלחמה?
ואני תוהה כיצד
שמיים
נטולי מלחמה
יכולים להתקיים

מלחמה היא קרב בין מדינות
אם אני אהיה טוב לאחי
אם אעבוד ביחד עם חבריי
אם אקשיב להוריי
אם אקשיב לדברי מורתי
או אז
אולי אז לא תהיה יותר מלחמה?
אולי אז החיוכים שלנו
יהיו קשורים גם לשמיים הרחק מכאן?

האם התחושות הנעימות
האם מחשבות רודפות שלום
יכולות להחזיק בחיקן
את כל כדור הארץ?


אני עודני ילד
שעדיין יכול להתפלל
ואני מתפלל
שכל ילדי העולם
יוכלו ללכת לבית הספר
יוכלו לשחק עם חבריהם
כשחיוך ממלא אותם
יוכלו לאכול ארוחות עם משפחתם
ובלילה
יוכלו לחלום חלום נפלא
יוכלו לחיות חיים מלאי שמחה
ויוכלו יום אחד להיות חברים

בבקשה, ענן לבן
שא את תפילתי לשלום
סביב העולם כולו
האם תוכל לצבוע את השמיים בכחול?

יום אחד
אנשי כל העולם ישלבו ידיים
כולם ידברו תחת אותם שמיים כחולים
כולם יחייכו אלו לאלו
לבבות אוהבים כולם יהיו קשורים דרך
כולם ידאגו אלו לאלו
העולם ישגשג אז עם השאיפה לשלום

זו הסיבה
כאן בדיוק
לכך שפרחים יפים כל כך עדיין פורחים
זו הסיבה
שמעליי
שמיים כחולים עדיין מכסים את כולנו

Introduction / Poem in: Arabic  Chinese  English  French  German  Hebrew  Japanese  Korean  Spanish